OFERTA

PION CERTYFIKCJI i SZKOLEŃ

Nasze usługi obejmują certyfikacje systemów zarządzania, certyfikację wyrobów,  nadzór merytoryczny, szkolenia w zakresie:

PN-EN ISO 9001:2015
System Zarządzania Jakością

ISO 9001 to uznawany na całym świecie standard zarządzania jakością. To norma ciesząca się największą rozpoznawalnością stanowiąca podstawę do wdrożenia innych norm. Może być wdrażana przez wszystkie rodzaje organizacji, bez względu na zakres ich działalności czy też wielkość.

PN-EN ISO 27001:2017
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certyfikat ISO 27001 ma na celu udowodnić że wszystkie informacje które otrzymujesz w związku w prowadzoną działalnością są należycie zabezpieczone i nie będą w sposób nieautoryzowany dalej
przetwarzane…

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwo
z 28 sierpnia 2018 roku

Jest ona pokłosiem dyrektywy unijnej NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r.) wprowadzającej szczególne środki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów…

ISO 37001-2016
System Antykorupcyjny

Norma PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest międzynarodowym standardem wspomagającym działania firm i instytucji które chcą zwiększyć zaufanie do rzetelności i bezstronności ich działania. System można zastosować…

PN-EN ISO 14001:2015
System Zarządzania Środowiskiem

Certyfikat ISO 14001 ma na celu udowodnić że wszystkie twoje działania operacyjne ujmują aspekty związane z środowiskiem, a Ty robisz wszystko by ograniczać negatywne oddziaływanie na otoczenie. Certyfikat ISO 14001 potwierdza spełnianie

ISO 45001 : 2018
Zintegrowany System BHP
w Unii Europejskiej

Standard który zastępuje od 1 kwietnia 2021 krajową normę BHP 18001 oraz europejską OHSAS. Wszystkie w/w Normy ISO związane z BHP, a w tym ISO 45001 wymagają na dzień ich wdrożenia spełnienia wymagań prawnych

ISO 15224 : 2010
System Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia

Certyfikat branżowy dla ochrony zdrowia. Opracowany na bazie ISO 9001 . W środowisku międzynarodowym traktowany jako wymóg korporacyjny. W Polsce przydatny podczas weryfikacji JOWISZ…

Deklaracje zgodności CE

dla producentów i dystrybutorów wyrobów na terenie UE

Znak bezpieczeństwa B

dla producentów i dystrybutorów wyrobów na terenie UE

OFERTA

Certyfikacja Standardów Autorskich Fundacji Wsparcia ,,Polska Jakość’’

CERTYFIKAT
BEZPIECZNY PRZEDSIĘBIORCA

Autorski Standard który swoim zakresem obejmuje wszystkie aspekty prowadzenia działalności w oparciu o identyfikację ryzyk…

CERTYFIKAT COVID-19 Bezpieczne Miejsce
(COVID-19 SAFE PLACE)

Certyfikat dla wszystkich branż, przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie Polski.