Oferta

CERTYFIKAT COVID-19 Bezpieczne Miejsce (COVID-19 SAFE PLACE)

Certyfikat dla wszystkich branż , przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na terenie Polski. Poddając się bezstronnej, zewnętrznej ocenie zgodności przeprowadzanej przez Naszych Audytorów Klient otrzymuje potwierdzenie iż opracowane i wdrożone procedury epidemiczne są zgodne z wymaganiami prawnymi oraz zaleceniami epidemicznymi, m.in. z : Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495 oraz 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875, 1493), Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875,1086, 1106, 1422, 1423, 1478, 1493), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491) – wraz z wszystkimi późniejszymi zmianami.
Zaznaczamy iż wszystkie procesy certyfikacji standardów z serii ISO realizowane są zgodnie z wymaganiami normatywnymi dla akredytowanych jednostek certyfikujących .