Marek Łabęcki

Prezes Zarządu Fundacji Wsparcia ,,Polska Jakość’’

Ratownik Medyczny, Działacz społeczny. Na stanowisku Prezesa Zarządu Fundacji administruje jej codzienną pracą, czynnie projektuje i realizuje strategię rozwoju Fundacji. Od ponad 30 lat pracuje na rzecz pacjentów ratując ich zdrowie i życie. W swojej karierze zawodowej administrował stacjami ratownictwa medycznego jednego z największych dysponentów zespołów ratownictwa medycznego w Europie. Posiada gruntowną wiedzę w zakresie standardów udzielania świadczeń medycznych, zasad organizacji i działania systemu opieki zdrowotnej zarówno w zakresie procedur ratujących życie, opieki ambulatoryjnej oraz profilaktycznych programów zdrowotnych. Certyfikowany Auditor Wiodący systemów zarządzania z serii ISO. 

Maciej Buś

Maciej Buś

Przewodniczący Rady Fundacji Wsparcia ,,Polska Jakość”

W Fundacji zajmuje się realizacją statutowych działań oraz koordynuje Pionem Certyfikacji. Audytor Wiodący Systemów Zarządzania z serii ISO, Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych, Specjalista ds. Bezpieczeństwa. Twórca autorskich standardów zarządzania mających na celu poprawę jakości i efektywności procesów zarządczych w oparciu o wymagania prawne i normatywne, mapowanie ryzyk i szans,  technologie  bezpieczeństwa i ochrony danych poufnych i wrażliwych. Ponad 15 letnie doświadczenie zawodowe w zespołach ratownictwa medycznego w połączeniu z  doświadczeniem na stanowiskach zarządczych  zaowocowała precyzyjną i ugruntowaną wiedzą z zakresu zarządzania którą chętnie się dzieli podczas licznych szkoleń i wykładów. Czynny Audytor akredytowanych jednostek certyfikujących działających na terenie Kraju i Europy.

Iwona Buś

Rada Fundacji Wsparcia ,,Polska Jakość’’

W Fundacji zajmuje się kreowaniem wizerunku , komunikacją w social mediach , marketingiem . Działaczka Społeczna czynnie zaangażowana w liczne projekty użyteczności publicznej mające na celu ochronę praw człowieka, podniesienie standardów etycznych w codziennym życiu obywatelek i obywateli . Właścicielka Firmy ISO-PROFIT . Certyfikowana Auditorka Wiodąca systemów zarządzania z serii ISO. Trenerka personalna prowadząca szkolenia z zakresu norm ISO 9001 , ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, ISO 22001.  W swojej działalności komercyjnej jej zespół posiada ponad 800 zrealizowanych projektów wdrożeniowo-doradczych które uzyskały pozytywne opinie największych jednostek certyfikujących w Polsce i na Świecie m.in. SGS (światowy lider w dziedzinie weryfikacji, kontroli, certyfikacji)  , TUV SUD , TUV HESSEN , DNV, PRS SA , PCBC.

Iwona Buś
Artur Kaptacz

Artur Kaptacz

Rada Fundacji Wsparcia ,,Polska Jakość’’

Działacz społeczny, filantrop, przedsiębiorca. W Fundacji zajmuje się zarówno wsparciem jak i nadzorem  Prezesa Zarządu w codziennych zadaniach.  

Od niemal 30 lat związany jest ze Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  początkowo jako wolontariusz, obecnie dyrektor do spraw organizacji i zarządzania. Jego wkład w organizację zaowocował rozpoznawalnością działalności na skalę ogólnopolską, a nawet światową: międzynarodowe wymiany wolontariuszy, spotkania organizacji pożytku publicznego w niemal całej Europie, współpraca z Polish & Slavic Federal Credit Union, oraz  kampanie z udziałem przedstawicieli administracji państwowej i osób rozpoznawalnych publicznie. 

Od 1996 roku Artur Kaptacz jest organizatorem corocznych konferencji medycznych rangi ogólnopolskiej, a każda z jego inicjatyw na polu charytatywnym uzyskuje poparcie wśród polskiej czołówki przedsiębiorców rankingu Forbes 100, oraz otrzymują uznanie i patronaty przedstawicieli najwyższych urzędów Państwowych w tym Premiera i Pierwszej Damy w oparciu o aprobatę Prezydenta Polski.

W biznesie odnosi sukcesy jako prezes zarządu Hosp-Med Sp. z o.o. oraz w-ce prezes zarządu Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie. Prowadzi nadzór nad wielomilionowymi inwestycjami i dotacjami PFRON i UE związanymi ze szkoleniami oraz infrastrukturą,                             a perfekcyjne zdolności organizacyjne poparte wieloletnim doświadczeniem pozwalają mu zarządzać ponad 200-osobowym personelem jak również firmami świadczącymi usługi pod realizowane cele.

Pan Kaptacz za swoją dotychczasową aktywność społeczną został uhonorowany srebrną odznaką za zasługi dla województwa, oraz nagrodą w ogólnopolskim plebiscycie “Osobowości i sukcesy roku 2018” w kategorii „Sukces Roku 2018”.