Kontakt

FUNDACJA WSPARCIA ,,POLSKA JAKOŚĆ’’

NIP 7252063854
KRS 0000439911
Nr rachunku bankowego: Bank Pekao 05 1240 5527 1111 0011 0129 1267
www.polskajakosc.com
info@polskajakosc.com

Masz pytania?

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu mailowego lub numeru telefonu, imienia i nazwiska jest Fundacja Wsparcia ,,Polska Jakość”, działająca pod numerem NIP: 7252063854.Wszelkie dodatkowe informacje w zakresie Państwa danych osobowy możliwe z wykorzystaniem kontaktu, email:biuro@polskajakosc.com lub info@polskajakosc.com