Oferta

ISO 37001-2016 System Antykorupcyjny

Norma PN-ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi jest międzynarodowym standardem wspomagającym działania firm i instytucji które chcą zwiększyć zaufanie do rzetelności i bezstronności ich działania. System można zastosować w każdej firmie i instytucji. Wdrożenie systemu pomaga, poprzez zastosowanie unikalnej analizy ryzyka, identyfikacji miejsc w organizacji, w których mogą wystąpić ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych. Może także pomóc organizacji wdrożyć racjonalne i adekwatne środki mogące zapobiegać wystąpieniu korupcji, ograniczać możliwość wystąpienia zdarzeń korupcyjnych oraz ich potencjalnych skutków, pomaga w wykrywaniu zdarzeń korupcyjnych, wyjaśnianiu podejrzeń i w zapewnieniu odpowiedniego reagowania na takie zdarzenia lub podejrzenia.