Oferta

ISO 45001 : 2018 Zintegrowany System BHP – w Unii Europejskiej

Standard który zastępuje od 1 kwietnia 2021 krajową normę BHP 18001 oraz europejską OHSAS. Wszystkie w/w Normy ISO związane z BHP, a w tym ISO 45001 wymagają na dzień ich wdrożenia spełnienia wymagań prawnych w obszarze BHP. Certyfikat ISO 45001 potwierdza że sposób twojego działania wyczerpuje znamiona bezpiecznej pracy i spełnia wszystkie wymagania prawne w tym zakresie. Certyfikat ISO 45001 wymagany jest w szczególności w branży budowlanej oraz branżach wspierających budownictwo przez generalnych wykonawców.