Oferta

ISO 15224 : 2010 System Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia

Certyfikat branżowy dla ochrony zdrowia . Opracowany na bazie ISO 9001. W środowisku międzynarodowym traktowany jako wymóg korporacyjny. W Polsce przydatny podczas weryfikacji JOWISZ – baza kwalifikowanych podmiotów leczniczych. Jest pozycją rankingującą dla wnioskodawców starających się o uzyskanie finansowania z funduszy europejskich.