Oferta

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z 28 sierpnia 2018 roku

Jest ona pokłosiem dyrektywy unijnej NIS (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r.) wprowadzającej szczególne środki na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium całej Unii Europejskiej.
Wskazuje Operatorów Usługi Kluczowej (OUK) którzy zobowiązani są do wprowadzenia zabezpieczeń i poddaniu się zewnętrznej bezstronnej ocenie zgodności .