Oferta

PN-EN ISO 9001:2015 System Zarządzania Jakością

Certyfikat ISO 9001 ma na celu udowodnić że jakość twojego codziennego działania jest priorytetem po przez spełnienie wymagań prawnych, zachowaniu ciągłości działania, standaryzacji postępowania oraz rzetelności. Certyfikat ISO 9001 jest podstawą do wdrożenia pozostałych norm ISO . Jest wymogiem w relacjach z klientami korporacyjnymi (łańcuch kwalifikowanych dostawców), dla podmiotów leczniczych kontraktujących usługi z NFZ oraz w celach uzyskania finansowania działalności (np. BUR, dotacje UE)