Oferta

PN-EN ISO 27001:2017 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

Certyfikat ISO 27001 ma na celu udowodnić że wszystkie informacje które otrzymujesz w związku w prowadzoną działalnością są należycie zabezpieczone i nie będą w sposób nieautoryzowany dalej przetwarzane, identyfikujesz i skutecznie eliminujesz incydenty które zagrażają bezpieczeństwu informacji. Standard ISO 27001 był bazą do opracowania Strategii Unii Europejskiej dotyczącej Cyberbezpieczeństwa, Rozporządzenia RODO oraz wszystkich krajowych przepisów z tym związanych. Potwierdza zgodność działania z przepisami prawnymi. Posiadanie certyfikatu ISO 27001 spełnia wymagania dla operatorów usług kluczowych zdefiniowanych w Ustawie o Cyberbezpieczeństwie (medycyna, farmacja, energia, transport, bankowość, paliwa, woda pitna, administracja publiczna, operatorzy teleinformatyczni). Dla podmiotów medycznych kontraktujących usługi z NFZ ISO 27001 jest pozycją rankingującą podczas ofertowania.