Oferta

PN-EN ISO 14001:2015 System Zarządzania Środowiskiem

Certyfikat ISO 14001 ma na celu udowodnić że wszystkie twoje działania operacyjne ujmują aspekty związane z środowiskiem, a Ty robisz wszystko by ograniczać negatywne oddziaływanie na otoczenie.
Certyfikat ISO 14001 potwierdza spełnianie wymagań prawnych w zakresie środowiska . Jest wymagany w relacjach z klientami z Azji , Skandynawii oraz klientami korporacyjnymi np. z branż: automotiv, gospodarki odpadowej , produkcyjnej, drzewnej, meblarskiej . Certyfikat ISO 14001 jest podstawą dla sektorów i podsektorów energochłonnych- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych….. .