Oferta

CERTYFIKAT BEZPIECZNY PRZEDSIĘBIORCA

Autorski Standard który swoim zakresem obejmuje wszystkie aspekty prowadzenia działalności w oparciu o identyfikację ryzyk i szans, ocenę zgodności prawnej, zachowanie ciągłości działania i dostaw oraz zarządzanie przez zasadę odpowiedzialności organizacyjnej przedsiębiorców.